O nas

Podjetje DKLes d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2012. Glavna dejavnost podjetja je odkup hlodovine, žaganje lesa in prodaja polizdelkov iz lesa. V podjetju je zaposlenih 17 ljudi, ki skrbijo za nemoten proces, od planiranja nabave, gozdnega poseka, odvoza hlodovine, lastne proizvodnje in prodaje do končnega kupca.

Razpolagamo z novim žagarskim obratom in lastno sušilnico lesa, kjer letno predelamo cca 25.000m3 hlodovine za domače in tuje tržišče.

Naše glavne prednosti so:

  • Imamo popolno razmerje med kakovostjo in ceno
  • Smo hitro odzivni in prilagodljivi
  • Vse storitve opravimo v dogovorjenem roku
  • Uredimo tehnične in logistične naloge
  • Poskrbimo za lasten odvoz hlodovine
  • Poskrbimo za tehnično sušenje lesa
  • Se držimo rokov plačil

Naši dolgoročni cilji in strategija

Slovenski les želimo predelati v Sloveniji in mu dati čim večjo dodano vrednost. Naši cilji so tudi  uvedba novih produktov, povečanje proizvodnje in dvig števila zaposlenih.

Želimo začeti s proizvodnjo dolžinsko spojenega KVH lesa, kot konstrukcijski les, ki se uporablja pri izdelavi montažnih gradenj. Vemo, da so lesene montažne gradnje v porastu, zato je ena od naših prioritet postati redni dobavitelji slovenskim proizvajalcem lesenih montažnih gradenj in stavbnega pohištva.

Naša konkurenčna prednost je, da smo fleksibilno podjetje, ki z lastnimi proizvodnimi kapacitetami, dobro tehnološko opremljenostjo in optimalno tržno ponudbo nudimo krajše dobavne roke.